Algemene informatie

Stichting Paul Erdős is een stichting die opgericht op 9 oktober 2015 met als doel het organiseren van buitenlandse studiereizen evenals buitenlandse studie-uitwisselingen voor studenten natuur-, wis- en sterrenkunde die studeren aan de Universiteit van Amsterdam.

Buitenlandse studiereizen zijn een belangrijke en zeer leuke manier om als student kennis te maken met hoe wetenschap bedreven wordt in het buitenland en hoe de cultuur van zo’n land verschilt met de onze. Als stichting willen wij deze ervaring zo goed mogelijk maken door het opzetten van de reis soepel te laten verlopen door het benutten van de opgedane kennis en ervaring op dit gebied.

De stichting heeft een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur handelt de dagelijkse zaken van de stichting af handelt en de raad van toezicht die het handelen van het bestuur en het beleid dat zij voert in de gaten houdt.

Op deze website kunt u informatie vinden over de stichting zoals de statuten, ons huishoudelijk reglement, notulen van bestuursvergaderingen en andere belangrijke documenten. Verder streven wij ernaar om van elke georganiseerde studiereis de informatie hier beschikbaar te stellen om mensen te enthousiasmeren voor ons doel.